02.08.2015 Hatalov  Image

02.08.2015 Folklórne slávnosti

02.08.2015 Hatalov

Folklórne slávnosti - V Hatalovskej kerce.