Reklamácia a vrátenie tovaru

Vymeniť alebo vrátiť tovar zakúpený na www.jarokondas.sk môžete poštou na adresu:

 

JAROSLAV KONDÁŠ

Hatalov 177

072 16 Hatalov

 

Výmenu tovaru poštou realizujeme vrátením peňazí za pôvodnú objednávku na bankový účet zákazníka.

 

VRÁTENIE TOVARU

Zákazník ma právo vrátiť zakúpený tovar prostredníctvom našej webstránky www.jarokondas.eu do 15 dní odo dňa obdŕžania zásielky bez udania dôvodu

 

Ako postupovať

  • Stiahnite, vytlačte a vypíšte návratový formulár. FORMULÁR NA STIAHNUTIE
  • Do zásielky s tovarom prosím priložte doklad o zakúpení tovaru(faktúru) a vypísaný návratový formulár
  • Tovar spolu s dokladom o zakúpení tovaru zašlite na adresu: JAROSLAV KONDÁŠ, Hatalov 177, 072 16 Hatalov
  • Tovar, ktorý si prajete vymeniť alebo vrátiť nesmie byť poškodený
  • Tovar nezasielajte na dobierku, takúto zásielku nemôžeme prevziať.