KONTAKT


Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

JAROSLAV KONDÁŠ

Hatalov 177
072 16 Hatalov

IČO
47152931
IČ pre DPH
1076027700
č.OŽP
ObU-MI-OZP-2013/04930-2
E-mail
info@jarokondas.eu
Telefón
0915 627 848