03.08.2014 Hatalov  Image

03.08.2014 Folklórne slávnosti

03.08.2014 Hatalov

Folklórne slávnosti - V Hatalovskej kerce.