Hatalov  Image

Folklórne slávnosti v Hatalovskej kerce 10.09.2013

Folklórne slávnosti v Hatalovskej kerce  a našá prvá verejná predajná výstava.